Vairāk

Neklasificētu superobjektu salīdzināšana ar klasificētiem apakšobjektiem

Neklasificētu superobjektu salīdzināšana ar klasificētiem apakšobjektiem


Man ir divi formas faili, kas eksportēti no atzīšanas. Pirmajā formas failā ir zemes seguma klasifikācija, bet otrajā ir neklasificēti pirmā formas faila superobjekti. Es vēlos aprēķināt katras zemes pārklājuma klases procentuālo daudzumu savos superobjektos. Es arī vēlos iegūt superobjektu NDVI procentuālo daudzumu, pamatojoties uz veģetācijas klasi.

Es atradu šo saiti http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//000800000044000000, bet šķiet, ka to nevaru atrast ArcMap. Es nezinu, vai es varu to izmantot, lai sasniegtu vēlamo.


Lai izmantotu tabulācijas krustojuma rīku, jums ir nepieciešama papildu licence. Ja jums ir šī licence, tā atrodas rīku komplekta Statistika rīkjoslā Analīze. Ja jums nav šīs licences, varat divkāršā laukā aprēķināt superobjektu platību un izmantot rīku Union. Pēc tam aprēķiniet union_area / original_area * 100. Jebkuram no šiem veidiem vajadzētu darboties pirmās veiktās analīzes veikšanai. NDVI sagatavošanai skatiet šo saiti. https://www.researchgate.net/post/How_to_calculate_the_percentage_of_green_spaces_in_remote_sensing_image_using_erdas_imagine


Ģeomārketings mazumtirdzniecības nozarei

Ņemot vērā nepārtraukto progresu ziņošanas par atrašanās vietu motoros, pirms vairākiem gadiem tika pārvarētas divas papildu problēmas (neatkodēti dati un neprecīzi ģeokodēti dati), kas lielajām mazumtirdzniecības organizācijām ļāva ne tikai izsekot klientus gan demogrāfiski, gan fiziski, parasti izmantojot izejas aptaujas un lojalitātes programmas, bet arī tos identificēt un piesaistīt. Lai palielinātu konkurētspēju, lielākā daļa nacionālo organizāciju ir sākušas izmantot ģeokodēšanu un jaunas kartēšanas tehnoloģijas, papildinot esošos uz atrašanās vietu balstītos analīzes rīkus un radot lielu efektivitāti iekšēji.

Ģeokodēšana mūsdienās tiek uzskatīta par vitāli svarīgu tām valdībām, kurām lēmumu pieņemšanai nepieciešami sociālekonomiskie dati, un dažādas nodaļas ir iztērējušas miljonus, lai uzlabotu šo procesu. Faktiski tehnoloģiskie sasniegumi ģeokodēšanā ir skaidri parādījuši pozitīvu ietekmi uz vairākām nozarēm pēdējās desmitgades laikā. Piemēram, autoparka vadītājiem un dispečeriem ir piekļuve ģeogrāfiskajai informācijai, ko nodrošina ģeokodēšanas iniciatīvas, un avārijas dienestu personāls, piemēram, policija, ugunsdzēsēji un ātrā palīdzība, ir atkarīgs no mobilajām GPS ierīcēm, lai precīzāk un vieglāk reaģētu uz krīzēm.

Agrīnie GPS tehnoloģijas lietotāji iekļāvuši taksometru firmas, izmantojot to, lai vieglāk pārvietotos starp adresēm. Savvaļas dzīvnieku biologi arī izmanto GPS tehnoloģiju, lai izsekotu un kartētu dzīvnieku, putnu un zivju kustību. Mūsdienās patērētāji, izmantojot mehāniskos transportlīdzekļus, izmanto GPS iespējotas ierīces, lai ātri iegūtu reāllaika norādes.

Šī dokumenta uzmanības centrā ir atrašanās vietas datu ģeokodēšana un, apvienojumā ar analīzes un kartēšanas tehnoloģijām, tā ietekme uz mazumtirdzniecību. Ģeokodēšana ir vietas atrašanās vietas noteikšanas process jebkurā standarta ģeogrāfiskajā apzīmējumā. Vispazīstamākā ģeokodēšanas forma ir platums un garums.

Informācija par adresi ir viens no visizplatītākajiem biznesa datu krātuvē saglabāto datu atribūtiem, un šādu datu piemēri var būt darbinieku adreses, mazumtirdzniecības ķēžu veikalu atrašanās vietas, klientu adreses (izmantojot katalogus) un produkta pārdošana. Produkta pārdošanu var saistīt ar adresi, izmantojot lojalitātes karti, kurā viņi vāc punktus par katru iegādāto produktu. Šajā kartē ir norādīta klienta adrese, tāpēc tiek apkopoti ģeogrāfiskie dati par pārdošanu.

Šie dati atvieglo datu ieguvi, izmantojot tādus algoritmus kā tirgus grozu analīze pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas, un, izmantojot tos pašus datus telpiskā formā, var analizēt jebkura konkrēta produkta patēriņu apgabalā.

Ģeotelpisko datu pamatelementus, visus kartes elementus (kas atspoguļo objektus, fiziskos un virtuālos) uz zemes virsmas (un dažreiz zem tā) var uzglabāt un izteikt kā punktus, līnijas vai daudzstūrus. Ģeotelpiskās programmatūras uzdevums ir tos apvienot acīs lasāmā izteiksmē (vispirms uz ekrāna un pēc tam uz papīra). Papildinot vēl vienu Flotes un loģistikas vadītāju lietojumprogrammu, ģeotelpiskās tehnoloģijas ļāva veikt sarežģītu analīzi, izmantojot šos elementus, piemēram, aprēķinot īsākā maršruta maršrutu.

Lielākā daļa karšu sastāv no vairāku veidu ģeogrāfiskiem objektiem. Kad objekti tiek digitalizēti, tie tiek glabāti atsevišķās tabulās, pa vienai tabulai katrai objektu klasei. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) programmatūra ņem datus no šīm tabulām un izveido & # 8220layer & # 8221, kas satur tikai šos objektus. Slāņu secība var būt nozīmīgs objekts augstākos slāņos, bieži vien vizuāli aptver daļu objektu zemākos slāņos.

Informācija par biznesa attiecībām (klienti, pārdevēji, tirdzniecības vietas, konkurenti) ietver dažādus tradicionāli tabulētos faktus: vecumu, pirmā kontakta datumu, uzņēmējdarbības jomu un nākotnes ieņēmumu potenciālu. Arī to atrašanās vieta ir vērtīga informācija. Klienta tuvums mazumtirdzniecības vietai (un konkurenta atrašanās vietai) ir ļoti vērtīga informācija biznesa analītiķiem. Ģeotelpiskie dati un ĢIS rīki mazumtirgotājiem var pateikt, kur lietas atrodas uzreiz un cik tuvu tās ir viena otrai.


Pilsētu izmaiņu monitorings, pamatojoties uz mēroga un telpas filtrēšanu un objektorientētu klasifikāciju

Šis raksts ievieš daudzlaika attēlu apstrādes sistēmu efektīvai un (daļēji) automatizētai pilsētu izmaiņu noteikšanai. Nelineārā mēroga telpas filtrēšana tika iestrādāta objektu klasifikācijas procedūrā, un iegūtie vienkāršotie attēli nodrošināja kompaktāku un uzticamāku avotu, lai ģenerētu attēla objektus dažādās mērogās. Tādā veidā daudzresursu segmentācijas rezultāts tika ierobežots kvalitatīvi. Pēc tam vienkāršotajiem datiem tika piemērota daudzveidīgo izmaiņu noteikšanas (MAD) transformācija, lai atvieglotu iespējamo izmaiņu noteikšanu. Mainītie attēla reģioni kopā ar vienkāršotajiem datiem tika tālāk analizēti, izmantojot daudzlīmeņu uz zināšanām balstītu klasifikācijas shēmu. Izstrādātais algoritms tika ieviests uz vairākiem daudzlaicīgiem datiem, kurus ieguva dažādi attālās uzrādes sensori. Izmaiņu noteikšanas rezultātu kvalitatīvais un kvantitatīvais novērtējums, kas veikts, izmantojot atbilstošus papildu patiesības datus. Eksperimentu rezultāti parādīja izstrādātās mēroga-telpas, objektorientētās klasifikācijas ietvara efektivitāti.

Izceļ

► Morfoloģiskā mēroga telpas filtrēšana veicināja precīzu segmentāciju. ► Vienkāršoto datu rezultātā tika izveidota stingrāka, vienkāršāka un ātrāka noteikumu kopas struktūra. ► MAD transformācija automātiski atklāja lielāko daļu pilsētu izmaiņu. ► Mēroga-telpas, objektu analīzes sistēma uzlaboja klasifikācijas rezultātu.


Abstrakts

Ļoti augstas telpiskās izšķirtspējas multispektrāli attēli un vektoru dati no ģeotelpiskām datu bāzēm, piemēram, kadastra kartēm, ir vieni no rentabliem un plaši pieejamiem ģeodatiem pilsētvidē. Tāpēc mūsu mērķis ir pievērsties ēkas izmaiņu noteikšanai, pamatojoties uz jau esošu informāciju par ēkas nospiedumu un vienu ļoti augstas izšķirtspējas daudzspektrālu attēlu. Tika izstrādāta uz objektu balstīta klasifikācijas metodika, kas izmanto uzlabotu mēroga telpu filtrēšanu, bez uzraudzības klasteru izveidi un uz zināšanām balstītu klasifikāciju. Izstrādātā sistēma efektīvi integrē iepriekšējos vektoru datus un daudzspektrālos novērojumus, iekļaujot iepriekšējās zināšanas apmācības procesā un definējot pareizos objektīvās klasifikācijas noteikumus. Metodika veiksmīgi identificēja nozīmīgas ēkas izmaiņas, kuras tika apstiprinātas, izmantojot ēkas ģeodatu bāzes vektoru informāciju un QuickBird attēlu, kas iegūti attiecīgi 2003. un 2007. gadā, virs Saloniku pilsētas Grieķijas pilsētas reģioniem. Veiktais kvantitatīvais un kvalitatīvais novērtējums parādīja, ka ar piedāvāto analīzes ietvaru jaunās ēkas var noteikt ar augstu precizitātes pakāpi un mazākā mērā ar precīzu to formu un izmēru.


Zemes degradācijas ietekmes novērtēšana saistībā ar atkārtotiem bruņotiem konfliktiem Libānas ziemeļdaļā, izmantojot daudzlaicīgus satelīta datus

Atkārtoti bruņoti konflikti var būt tieši un netieši atbildīgi par smagām biofizikālām izmaiņām vidē. Tas savukārt padara zemi daudz uzņēmīgāku pret degradāciju. Zemes degradācijas kartēšana un novērošana ir būtiska, lai izstrādātu un īstenotu atjaunošanas plānus pēc konflikta un pamatotus politikas lēmumus. Šī darba mērķis bija novērtēt atkārtotu bruņotu konfliktu ietekmi uz zemes degradāciju visā Libānas ziemeļu piekrastes zonā, izmantojot daudzlaicīgus satelīta datus. Konkrētie mērķi bija (1) identificēt to rādītāju sarakstu, kas izmantojami kopā ar satelītattēlu, 2) uzraudzīt zemes seguma izmaiņas visā bruņoto konfliktu laikā un (3) modelēt atkārtotu bruņotu konfliktu ietekmi uz zemes degradāciju. Darba metodoloģija ietvēra vairāku laiku Landsat attēlu un literatūras pārskatu datu izmantošanu GEographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA) pieejā. Šī darba rezultātā tika izstrādāts (1) izmantojamo rādītāju saraksts, (2) zemes seguma izmaiņu noteikšanas kartes, izmantojot vairāku laiku Landsat attēlus, un līdz ar to ugunsgrēka risks, kas saistīts ar veģetācijas seguma izmaiņām visā atkārtojumā bruņotu konfliktu gadījumi un (3) integrēta pieeja, lai modelētu atkārtotu bruņotu konfliktu ietekmi uz zemes degradāciju, izmantojot salikto zemes degradācijas indeksu (CLDI). Galīgā sintētiskā karte parādīja četras zemes degradācijas iedarbības klases, kas saistītas ar atkārtotiem bruņotiem konfliktiem. Dati, kas iegūti no apmeklējumiem uz vietas, parādīja, ka galīgie klasifikācijas rezultāti ļoti labi atspoguļoja (vidēji 90%) atkārtotu bruņotu konfliktu ietekmi uz dažādām zemju degradācijas iedarbības klasēm.

Šis ir abonementa satura priekšskatījums, piekļuve caur jūsu iestādi.


Rezultāti

Loģistiskā regresija

Loģistiskās regresijas analīzes rezultāti par katru slapjās sezonas un slapjās un sausās sezonas kaudzes attēlu nebija pārliecinoši. Kopumā nevarēja izdarīt apstiprinošus secinājumus par konkrētajām atstarošanas joslām vai indeksiem, kas lielā mērā palīdzēja atšķirt Lantana laukā. Tāpēc šķita lietderīgi izmantot visas atstarošanas joslas un indeksus, lai klasificētu pēc pikseļiem un uz objektiem kā nākamās darbības. Tā kā TVI, NDVI un SAVI bija ļoti savstarpēji saistīti (Pearson & # x2019s K = 0,99), tika nolemts turpmākai kartēšanai izmantot indeksus SAVI, Green & # x2013Red un Blue & # x2013Green & # x2013NIR index & # x2013. Lantana.

Pikseļu klasifikācija

Pikseļu klasifikācija radīja ļoti atšķirīgus divu dažādu attēlu skursteņu rezultātus, lai gan kopējie klasifikācijas rezultāti šķiet vizuāli līdzīgi (4. attēls). Platības aprēķini katram seguma veidam klasifikācijas metodēs bija atšķirīgi (3. tabula).

4. attēls. Zemes seguma veidi, kas iegūti, pamatojoties uz pikseļu klasifikāciju. (A) Slapja sezona, ar faktūru. (B) Slapja sezona, bez tekstūras. (C) Divas sezonas, ar faktūru. (D) Divas sezonas, bez tekstūras.

3. TABULA. Teritorijas ar dažādiem zemes seguma veidiem dažādām klasifikācijas metodēm (kv km).

Vienreizējais slapjās sezonas klasificētais attēls radīja sāls un piparu izskatu, jo klases netika identificētas kā blakus esošas pikseļu kopas. Vairāki pikseļi vai mazas pikseļu grupas parādījās savstarpēji sakrustotas, telpiski atšķirīgā veidā. Divu sezonu apvienotajā attēlā tomēr ir redzamas telpiski blakus esošās klases un mazāk attēlā izkliedēto klašu. Šķiet, ka ir notikušas dažas nepareizas klasifikācijas krūmāju un sauso lapu koku mežu klasēs. Tekstūras slāņa iekļaušana pikseļu bāzētajā klasifikācijā ar precizitāti neko daudz neuzlaboja, taču klasificētās kartes vizuāla pārbaude norāda, cik skaidri šajā izvadā tiek saglabāta klašu tuvība. Tekstūras mērījums palīdzēja saglabāt klašu telpisko integritāti, un tādējādi pikseļu puduri parādījās kā objekti izvadē. Kā Lantana rāda saliedējošu uzvedību apgabalos, kurus tā aizņem (piemēram, Ramaswami un Sukumar, 2013), un šī salipšana ļauj tai izplatīties tālāk blīvās biezokņās (Walton, 2006), ir obligāti, ka šo uzvedību izceļ kartēšanas mehānisms.

Šī zemes izmantošanas klašu klasifikācija sākotnējā līmenī tika izmantota, lai izveidotu četru dažādu klašu masku, kuru pēc tam izmantoja indeksu sliekšņa noteikšanai, lai nošķirtu Lantana. Pirmā līmeņa klasifikācijas rezultātu atšķirības ļāva iegūt atšķirīgus rezultātus otrajā klasifikācijas līmenī. Tomēr, pamatojoties uz indeksu, tika izveidotas ļoti līdzīgas kartes Lantana visiem indeksiem (6.D un # x2013F., J & # x2013L. attēls), jo tas tika darīts tikai jau identificēto specifisko veģetācijas klašu ietvaros, un visiem pirmā līmeņa rezultātiem tika piemēroti vienādi sliekšņi. Tomēr SAVI rezultāti atstāja pudeles attēla ziemeļrietumu stūrī.

Zemāk esošās platības rezultātos nebija lielas atšķirības Lantana pēc indeksa sliekšņa, pievienojot faktūras joslu (4. tabula), kā vizuāli redzams 5. attēlā.

4. TABULA. Platība zem Lantana pamatojoties uz pikseļu indeksu slieksni (kv km).

5. attēls. Zemes seguma veidi, kas iegūti, klasificējot pēc objekta. (A). Slapja sezona, ar faktūru. (B) Slapja sezona, bez tekstūras. (C) Divas sezonas, ar faktūru. (D) Divas sezonas, bez tekstūras.

Objekta klasifikācija

Objekta klasifikācija sniedza diezgan konsekventus rezultātus abiem klasifikācijas veidiem (5. attēls un 5. tabula). Izpētes darbs pēc segmenta mēroga, formas un kompaktuma kritērijiem palīdzēja identificēt objektus, kas pēc izskata bija reālistiski, salīdzinot ar laukā atrastajiem invazīvajiem krūmiem. Objektā balstītā metode spēja izcelt biezokņa veidojošo uzvedību Lantana tieši tāpēc, ka ir norobežoti blakus esošie objekti, izmantojot gan attēla, gan telpisko informāciju. Vizuāli pārbaudot, mitrā un sausā sezonas attēlam, šķiet, ir veicies labāk, klasificējot blakus esošās zonas katrai klasei, kā arī identificējot mazākus pudurus, kas iejaukti starp augstāka līmeņa klasēm Lantana kā tīra klase.

5. TABULA. Platība zem Lantana pamatojoties uz objekta indeksu slieksni (kv km).

Izvēlētās klases no šīm klasificētajām kartēm tika pakļautas vairāku izšķirtspēju segmentēšanai un sliekšņa noteikšanai, pamatojoties uz indeksiem (6.A & # x2013C., G & # x2013I. Attēls). SAVI attēlā Lantana netika klasificēts attēla ziemeļu un # x2013 rietumu stūrī, bet abi pārējie indeksi objektus šajā apgabalā identificēja kā Lantana, līdzīgi kā pikseļu klasifikācijā. Šķiet, ka Blue & # x2013Green & # x2013NIR indeksa attēls ir pārklasificējis vairākus apgabalus Lantana kurā, iespējams, nav tik daudz krūma (5. tabula).

6. attēls. Salīdzinājums ar Lantana kartēts ar dažādu indeksu sliekšņiem ar objektu (A & # x2013C, G & # x2013I) un pikseļu klasifikācija (D & # x2013F, J & # x2013L) izmantojot divus sezonas datus. (A, D, G, J) tiek iegūti no SAVI, (B, E, H, K) tiek iegūti no Green & # x2013Red indeksa un (C, F, I, L) tiek iegūti no Blue & # x2013Green & # x2013NIR indeksa. A & # x2013F tiek iegūti, izmantojot tekstūru, G & # x2013L tiek iegūti bez tekstūras. Taisnstūris izceļ vietu, kur Lantana netika atklāts, izmantojot SAVI.

Precizitātes novērtējums

Pārskats

Izmantotā precizitātes novērtēšanas metode bija standarta klātbūtne / neesamība, pamatojoties uz pikseļiem Lantana klasificētajās kartēs salīdzināja ar atsauces lauka informāciju. Visu izmantoto metožu vispārīgā precizitāte svārstījās aptuveni 60%, lai identificētu Lantana. Kā kopums, šķiet, ka divu sezonu attēls ar faktūras joslu kartēšanas precizitātes ziņā darbojas labi L. camara. Lietotāju precizitāte parasti bija augstāka nekā katras kartes ražotāja precizitāte vai vispārējā precizitāte. Objekta precizitāte parasti bija augstāka gan slapjās sezonas, gan divu sezonu attēliem, izņemot SAVI indeksa klasifikāciju ar tekstūras slāņa iekļaušanu, kur SAVI indeksā balstītā klasifikācija uzrādīja zemāku vērtību.

Pamatojoties uz objektu

Kopējā precizitāte bija visaugstākā klasifikācijā, ko divu sezonu attēlam izveidoja indekss Blue & # x2013Green & # x2013NIR, izmantojot faktūras joslu. Ražotāju precizitāte Green & # x2013Red indeksam divu sezonu klasifikācijā ar tekstūras informāciju bija visaugstākā. Lietotāju precizitāte bija visaugstākā SAVI indeksam divu sezonu attēlā ar tekstūras joslu, bet zemākā - slapjās sezonas attēlu klasifikācijai ar indeksu Green & # x2013Red.

Pikseļu bāzes

Pikseļu bāzes klasifikācijas kopējā precizitāte bija visaugstākā Blue & # x2013Green & # x2013NIR indeksa attēlam mitrā sezonā un viszemākā Green & # x2013Red, arī slapjā sezonā. Līdzīgi arī lietotāja & # x2019s precizitāte bija visaugstākā Blue & # x2013Green & # x2013NIR indeksam mitrā sezonā (0.89) un zemākā (0.75) Green & # x2013Red indeksam mitrā sezonā. Savukārt ražotāja precizitāte divu sezonu attēlam bija visaugstākā Green & # x2013Red indeksam, bet zemāka - Blue & # x2013Green & # x2013NIR šim pašam attēlam.

Sezonas klasifikācijas

Slapjš

Gan Green & # x2013Red, gan Blue & # x2013Green & # x2013NIR indeksi mitrās sezonas attēlam bija salīdzinoši labi, ņemot vērā ražotāja un # x2019s precizitāti, savukārt SAVI labāk veicās lietotāja & # x2019s precizitātei, pamatojoties uz objektu klasifikāciju. Lai klasificētu pēc pikseļiem, Green & # x2013Red indekss visiem trim precizitātes veidiem veicās slikti (6. tabula).

6. TABULA. Klasifikācijas precizitāte mitrajā sezonā.

Divu sezonu

Atkal, Green & # x2013Red un Blue & # x2013Green & # x2013NIR indeksi labi darbojās gan attiecībā uz ražotāja precizitāti, gan kopējo precizitāti, savukārt SAVI labi parādīja lietotāja precizitāti attiecībā uz objekta divu sezonu attēlu- balstīta klasifikācija (7. tabula). Šķiet, ka attiecībā uz pikseļiem balstītiem klasifikācijas rezultātiem nav skaidra konsekventa rezultāta, un indeksi dažādās mainītajās precizitātēs ir mainījušies.

7. TABULA. Klasifikācijas precizitāte divu sezonu attēlam.


Daļēji automatizēts, vairāku avotu datu sapludināšanas atjauninājums mitrāju krājumam Minesotas austrumu un centrālajā daļā, ASV

Visaptveroši mitrāju uzskaite ir būtisks mitrāju apsaimniekošanas rīks, taču inventāra izstrāde un uzturēšana ir dārga un tehniski sarežģīta. Arī finansējums šiem centieniem ir bijis problemātisks. Šeit mēs aprakstām daļēji automatizēta procesa plašu pielietojumu, ko izmanto, lai atjauninātu mitrāju uzskaiti Minesotas austrumu un centrālajā daļā. Sākotnējais šīs teritorijas inventarizācija bija darbietilpīga, manuāla foto interpretācijas procesa rezultāts. Šajā lietojumā tika iekļauti augstas izšķirtspējas, daudzspektrāli attēli no vairāku sezonu augstas izšķirtspējas augstuma datiem, kas iegūti no lidar satelīta radaru attēliem un citiem ĢIS datiem. Kartes ražošana apvienoja attēlu segmentēšanu un nejaušu mežu klasifikāciju kopā ar aerofoto interpretāciju. Tika iegūti vairāk nekā 1000 validācijas datu punkti, izmantojot gan neatkarīgu foto interpretāciju, gan lauka izlūkošanu. Kopējā mitrāju identifikācijas precizitāte bija 90% salīdzinājumā ar lauka datiem un 93% salīdzinājumā ar fotoattēlu interpretācijas datiem. Kopējā mitrāju tipa precizitāte bija attiecīgi 72 un 78%, salīdzinot ar lauka un foto interpretācijas datiem. Automatizējot visvairāk laikietilpīgo attēla interpretācijas daļu, sākotnējo robežu noteikšanu un plašo mitrāju klašu noteikšanu, mēs varējām ļaut attēlu tulkotājiem koncentrēties uz sarežģītākiem komponentiem, piemēram, detalizētu mitrāju klašu piešķiršanu un modifikatori.

Šis ir abonementa satura priekšskatījums, piekļuve caur jūsu iestādi.


Augļu dārzu un vīna dārzu identificēšana ar dažādiem faktūras mērījumiem, izmantojot objektorientētu klasifikācijas pieeju

Šis raksts piedāvā objektorientētu klasifikācijas pieeju dārzu, vīna dārzu un lauksaimniecības lauku identificēšanai. Šajā pieejā tiek izmantoti ar tekstūru saistīti parametri, kas iegūti no ļoti augstas telpiskās izšķirtspējas datiem, īpaši no Quickbird attēliem un ortofotogrāfijas. Lai norobežotu atsevišķus lauksaimniecības zemes gabalus kā segmentus, tika izmantota vairāku izšķirtspēju segmentācijas procedūra. Pēc tam radīto segmentu teksturālā informācija tika izmantota augļu dārzu, lauksaimniecības lauku (zālāju) un divu vīna audzēšanas sistēmu (režģu un lapenes) klasificēšanai. Šajā rakstā tiek salīdzinātas trīs dažādas uz faktūru balstītas pieejas, lai pareizi klasificētu dotos parauglaukumus: (1) tekstūras mērījumu “vidējais maksimālais maksimums”, kas četru ar zemes gabaliem saistītu faktūras mērījumu virzienu maksimālo vērtību uzskata par relāciju apakšobjektu pieeja, kuras pamatā ir tematiska atvasināta tekstūras filtrēšanas tehnika, kas atspoguļo atsevišķas rindu struktūras, un (3) hibrīda pieeja, apvienojot abas iepriekšējās. Lai identificētu katras pieejas attiecīgos parametrus, tiek izmantota datu ieguves programmatūra See5. Hibrīdā pieeja palielināja Quickbird (92% precizitāte) un ortofoto (88% precizitāte) kopējo precizitāti attiecīgi par 8% un 6%. Šīs pašas metodikas piemērošana tikai ortofotogrāfijām nodrošina zemāku precizitāti, taču joprojām ir pieņemama. Tas piedāvā iespēju apsvērt arī ortofotogrāfijas šāda veida noteikšanai, it īpaši, ja Quickbird dati nav pieejami. Šajā ziņā izstrādāto metodiku var uzskatīt par jaunu objektu ainavu analīzes tehniku, kas piemērota precīzu karšu nodrošināšanai, kas spēj izpildīt zinātnieku, plānotāju un citu galalietotāju prasības.


Ievads

Attālās uzrādes regulāri tiek izmantotas veģetācijas kopienu identificēšanai un zemes seguma izmaiņu novērošanai. Olmsteds un Armentano (1997) uzsvēra nepieciešamību uzraudzīt mitrāju veģetāciju un tās izplatību, lai atklātu izmaiņas zemes un ūdens ainavas pārejā. Mitrāju klasifikācija ir izaicinoša veģetācijas seguma dinamikas dēļ ar ūdens svārstībām, kas rada straujas un biežas izmaiņas augu pārklājuma tipā, izplatībā un blīvumā (Belluco et al., 2006 Smith, Spencer, Murray & amp French, 1998). Šo procesu vēl vairāk sarežģī nepieciešamība pēc biežas datu vākšanas un augstas spektrālās un telpiskās izšķirtspējas attēlu. Rupji telpiskas izšķirtspējas attēli, kas uzņemti ar satelītu vai liela augstuma pilotējamām gaisa misijām, var radīt zemāku attēlu klasifikācijas precizitāti, jo īpaši piekrastes un mitrāju apgabalos (Maheu-Giroux & amp De Blois, 2005 Yang, 2007). Tieši pretēji, augstas telpiskās izšķirtspējas attēli atvieglo tekstūras pazīmju (Ge, Carruthers, Gong un amp Herrera, 2006 Wang, Sousa, Gong un Big Biging, 2004 Waser et al., 2008) iegūšanu, kas var palīdzēt klasifikācijas procesā. Spēja bieži uzņemt attēlus ir svarīga, lai uzraudzītu mitrāju veģetāciju, kas, reaģējot uz ūdens līmeņa un laika apstākļu izmaiņām, strauji un stipri sezonāli mainās. Attēli ar augstāku spektrālo izšķirtspēju, piemēram, hiperspektrāli attēli, var būt noderīgi arī veģetācijas analīzei. Tomēr attēlu iegūšana ar augstu telpisko, spektrālo un laika izšķirtspēju bieži vien ir dārga un var būt loģistiski sarežģīta.

Augstas telpiskās izšķirtspējas aerofotogrāfijas, ko tver neliels (1 līdz 2 m spārnu platums) bezpilota lidaparātu sistēmas (UAS), izmantošana dabas resursu pārvaldībā strauji pieaug (Abd-Elrahman, Pearlstine & amp Percival, 2005 Laliberte, Rango un Herrick, 2007 Rango et al., 2006 Watts et al., 2008). Šādu attēlu izmantošanu motivē to potenciāli augstā laika un telpas izšķirtspēja, paaugstinātās tehnoloģiskās un operatīvās iespējas un attēla analīzes metožu sasniegumi. Tehnoloģiju un algoritmu uzlabojumi pakāpeniski ļauj autonomai lidošanai iegūt augstas kvalitātes ģeoreferencētus ortorektificētus attēlus. UAS attēlu laika un telpas izšķirtspēju kontrolē operators / lietotājs, kurš izlemj misijas parametrus (piemēram, lidojuma augstumu), kā arī to, kad tieši lidot, tas dod ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām pilotētajām attēlu uzņemšanas misijām.

Neskatoties uz to, ka hiperspektrālie un lidarie sensori ir izstrādāti tieši maziem UAS, šie sensori joprojām ir samērā dārgi, un tiem nav telpisko izšķirtspēju dažām plašā trīs joslu kamerām (RGB). Priekšroka tiek dota lētu kameru izmantošanai, ja vien tās var apmierināt lietotāju vajadzības, ņemot vērā relatīvi lielo UAS avāriju iespējamību. Lai izmantotu zemo cenu RGB kameru augsto telpisko izšķirtspēju lielākajā daļā komerciālo UAS, ir jāizstrādā analīzes algoritmi, kas balstās uz attēlu spektrālo, kontekstuālo un fakturālo informāciju. Attēla telpiskās izšķirtspējas palielināšana ne vienmēr palielina attēlu klasifikācijas precizitāti, iespējams, tas ir saistīts ar klases iekšējās spektrālās mainības pieaugumu un starpklases statistiskās atdalāmības samazināšanos (Hsieh et al., 2001 Yu et al., 2006). Tradicionāli tekstūras pazīmes, kas iegūtas no augstas telpiskās izšķirtspējas attēliem, ir izmantotas, lai uzlabotu klasifikāciju (Ashish et al. 2009 Coburn & amp Roberts, 2004 Pearlstine, Portier un amp Smith, 2005 St-Louis, Pidgeon, Radeloff, Hawbaker un amp Clayton, 2006 Szantoi , Escobedo, Abd-Elrahman, Smith un Pearlstine, 2013). Objektu bāzes attēlu analīzē (OBIA) tiek izmantotas daudzlīmeņu detaļas augstas telpiskās izšķirtspējas attēlos (Laliberte & amp Rango, 2009), kā arī cita objekta līmenī apkopota informācija. Ir labi zināms, ka OBIA ir piemērota augstas telpiskās izšķirtspējas UAS attēliem, kas bieži tiek izmantoti pilsētu / pilsētu un lauku iezīmju iegūšanā (Aguilar, Saldaña un Aguilar, 2013 Chen, Shi, Fung, Wang un amp Li, 2007 Johnson, 2013 Li , Bijker, & amp; Stein, 2015 Tehrany, Pradhan, & amp Jebur, 2013). Līdztekus to izmantošanai pilsētas un lauku ainavu iezīmju iegūšanai OBIA paņēmieni palīdzēja nodrošināt detalizētu dabisko augu sabiedrību klasifikāciju, kas pārstāvētas mitrāju apgabalos (Cordeiro & amp Rossetti, 2015 Dronova, Gong un amp Wang, 2011 Gao, Trettin un amp Ghoshal, 2012. gada Moffett & amp; Gorelick, 2013). Neskatoties uz to, UAS uzņemto attēlu augstā telpiskā izšķirtspēja rada izaicinājumu, īpaši dabiskā zemes seguma klasifikācijā. Atšķirībā no pikselēm balstītas analīzes, OBIA segmentē attēlu samērā viendabīgos un semantiski saskaņotos objektos, pamatojoties uz dažādiem viendabīguma kritērijiem dažādos mērogos. OBIA spektrālā informācija tiek apkopota katram objektam, un objekta analīzei kļūst pieejamas citas funkcijas, piemēram, teksturālā un kontekstuālā informācija. Objektos var izmantot dažādus klasifikācijas algoritmus dažādos mēroga līmeņos, un, pamatojoties uz objektu tematisko nozīmi, var izstrādāt klasifikācijas noteikumus.

Vairāki pētījumi apgalvo, ka objektu klasifikācijai ir lielāks potenciāls klasificēt augstākas izšķirtspējas attēlus nekā metodēm, kuru pamatā ir pikseļi (Gao & amp Mas, 2008 Myint, Gober, Brazel, Grossman-Clarke, & amp Weng, 2011 Oruc, Marangoz un amp Buyuksalih, 2004 Whiteside, Boggs un Maier, 2011. gada Vilhauks, Šneiders, De Koks un Ammers, 2000. gads). Pretstatā tradicionālajām pikseļu metodēm, izmantojot atsevišķu attēlu pikseļu spektrālo informāciju, OBIA priekšrocība ir klasifikācijas procesā viegli iekļaut tekstuālo un tematisko informāciju, ģeometriskās un kontekstuālās attiecības un papildu datus. Lai gan ir veikti daži pētījumi, kuros salīdzinātas objektu un pikseļu klasifikācijas metodes, mitrāju zemes seguma klasifikācijā, izmantojot subdecimetra UAS attēlus, ir vajadzīgi vairāk pētījumu. Iepriekšējie pētījumi liecina, ka vizuālā pārbaude parādīja, ka OBIA pieeja radīja mazāk kļūdu lielākos viendabīga zemes seguma reģionos un bija labāka zemes seguma izmaiņu laika analīzē (Dingle Robertson & amp King, 2011). Nīmeyer un Canty (2003) apgalvoja, ka uz objektu balstītai klasifikācijai ir lielāks potenciāls pārmaiņu noteikšanai, tas galvenokārt ir saistīts ar augstākas izšķirtspējas attēlu izmantošanu. Castillejo-González et al. (2009) atklāja, ka objektu metode pārspēja piecus pikseļos balstītus uzraudzītus klasifikācijas algoritmus (paralēlskaldnis, minimālais attālums, mahalanobi attālums, spektra leņķa kartētājs un maksimālās varbūtības [ML] klasifikatori) kultūru kartēšanā un agrovides zemes segumā. Daudz lielāku precizitāti (83,25%) sasniedza Yan, Mas, Maathuis, Xiangmin un Van Dijk (2006), kartējot 12 zemes seguma klases, izmantojot objektu klasifikāciju pret pikseli balstītu pieeju (46,48%). Gao un Mas (2008) izmantotā objektu metodika pārspēja gan ML, gan tuvākās apkārtnes pikseļu bāzes metodes zemes seguma kartēšanā, izmantojot SPOT 5 (10 m telpiskās izšķirtspējas) attēlus. Tomēr autori atzīmēja, ka pēc tam, kad attēliem tika izlīdzināti filtri, palielinājās uz pikselēm balstītu metožu precizitāte.

Agrāk modeļu atpazīšanas centienos tika ieviesti zema līmeņa mašīnmācīšanās algoritmi, piemēram, attēla sliekšņa noteikšana, morfoloģija un veidņu atbilstība. Daudzi no šiem algoritmiem bija saistīti ar ļoti kontrastējošām pazīmēm un nebija saistīti ar formas, konteksta un tekstūras informāciju. Izmantojot OBIA, ir ieviesti vairāki mašīnmācīšanās algoritmi, piemēram, Support Vector Machine (SVM) (Mountrakis, Im, & amp Ogole, 2011) un Mākslīgie neironu tīkli (ANN) (Benediktsson, Swain un amp Ersoy, 1990). SVM algoritms šķir klases ar lēmuma virsmu, kas pazīstama kā optimāla hiperplakne, tā, lai tā maksimāli palielinātu rezervi starp klasēm (Cortes & amp Vapnik, 1995 Veenman, Reinders & amp Backer, 2002). ANN ir vēl viena izplatīta mašīnmācīšanās sistēma, kas mēģina atrisināt izliektas optimizācijas problēmu.

Peldoši invazīvie augi, piemēram, ūdens salāti un ūdens hiacinte, potenciāli kaitē Floridas ūdens ekosistēmai un satraucoši strauji inficē ezerus un upes, liekot Floridas štatam pieņemt īpašus statūtus (Floridas Statūti 369.22), pieprasot aģentūrām pārvaldīt šos invazīvos augi sugu līmenī. Šie augi ir nepārtraukti jāuzrauga un jāpārvalda, kas ir viens no šī pētījuma motīviem. Šī pētījuma galvenais mērķis ir izpētīt, vai UAS ir dzīvotspējīga platforma mitrāju veģetācijas kartēšanai. Šajā pētījumā tiek pētīta labākā pieeja starp vispārpieejamajām metodēm, lai sasniegtu optimālos rezultātus mitrāju veģetācijas klasifikācijai mitrāju apgabalā Dienvidfloridā, izmantojot īpaši augstas izšķirtspējas UAS attēlus kā veidu, kā atklāt un uzraudzīt invazīvu veģetāciju. Our study compared the performances of three types of common classifiers (SVM, ANN and ML) under two classification schemes (object based and pixel based). In the next section, a methodology of this study is provided (Methodology section), covering descriptions of the data used and the procedure. Study results are presented in the Results section. Discussion section includes a discussion of the achieved results, and finally, a concise conclusion of the study is introduced in the Conclusionsection.


Comparing unclassified super-objects with classified sub-objects - Geographic Information Systems

Paidamwoyo Mhangara I John Odindi II

I Earth Observation, South African National Space Agency, Hartebeesthoek, South Africa
II School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences, University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, South Africa

Multispectral remote sensing application in thematic urban land-use or land-cover (LULC) classification has gained popularity in the recent past. However, as a result of the complexity of urban landscapes and spectral limitations in commonly used imagery, accurate urban LULC classification has often been impeded by confusion of spectra among multiple urban LULC types. The emergence of multispectral aerial photographs, characterised by high spatial resolution and multispectral information, offers great potential for LULC classification. In this study, we hypothesised that textural information using optimum Haralick textural features inherent in multispectral aerial photographs can be used to generate reliable land-cover maps in heterogeneous urban landscapes. Haralick textural feature optimisation and object-based classification were used to discriminate diverse urban LULC types. Grey-level co-occurrence matrix (GLCM) Entropy, GLCM Mean and GLCM Angular Second Moment texture features were used to discriminate different LULC types while the Jeffreys-Matisuta separability analysis was used to identify optimum thresholds for the development of object-based classification rules. Results from object-based classification were also compared to classification output using the aerial photograph's spectral information. Results show that use of both object-based Haralick textural features and the spectral characteristics on multispectral aerial photographs can be used to generate reliable LULC classes. Classification based on object-based Haralick textural features produced higher accuracy than that based on spectral information. Multispectral aerial photographs using both object-based Haralick textural features and spectral information offer great potential in mapping urban landscapes often characterised by heterogeneous cover types.

Keywords: aerial photograph multispectral object-based urban land cover

Generation of reliable urban land-use and land-cover (LULC) classes is critical for a better understanding and management of urban physical, ecological and social proceses. 1 In the recent past, remotely sensed data sets have become a popular data source for generation of LULC maps. Depending on the type of mission and sensor characteristics, remotely sensed data sets can be multispectral or hyperspectral with visible to microwave wavelengths, and can have a spatial resolution from sub-metres to kilometres and a temporal resolution from 30 min to several weeks. 2 Commonly, the choice of sensors for urban mapping is determined by the objective of the task, image costs and technicalities involved in image processing, analysis and interpretation. 3 Traditionally, sensors used in urban mapping include the Landsat series, Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), Quickbird, Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTHER), Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer and Hyperion (see Xei et al. 2 for a description of these image characteristics). Before the emergence of satellite imagery, aerial photographs played an important role in LULC mapping. However, lack of multispectral information inherent in earlier aerial photographs constrained their wide adoption for urban landscapes. 2 Recent advancement in remotely sensed data sets acquired using aerial imaging has seen an emergence of multispectral aerial photographs. This development offers invaluable potential in urban LULC mapping.

Several classification techniques are used in urban thematic feature extraction. These techniques make use of an image's pixel-by-pixel characteristics and are generally classified as 'simple' and 'advanced'. Simple classifiers include unsupervised algorithms like ISODATA and K-means and parametric supervised algorithms like maximum likelihood. 'Advanced' classifiers are a family of machine learning algorithms that include artificial neural networks, decision trees, support vector machines and ensembles of classifiers. 4-9

When dealing with highly dimensional and complex LULC surfaces, machine learning algorithms have emerged as better classifiers in comparison to commonly used parametric algorithms. 10,11 However, Atkinson and Tatnall 12 and Foody 13 note that some commonly used machine learning techniques, like neural networks and support vector machines, have many parameters that need to be adjusted. Breiman 8 further notes that these techniques commonly over-fit data. Despite shortcomings related to its assumption of normal signature class distribution, highlighted for example by Swain and Davis 14 , parametric algorithms using a maximum likelihood technique remain one of the most popular classifiers in use. 15-17 This classification technique is based on Bayesian decision theory and assumes a multivariate Gaussian distribution of each class and distribution. 18 Typically, this classifier depends on the statistical characteristics of image training data to generate probability density functions. 18,19

In land-cover mapping, both textural and spectral characteristics are fundamental for object identification on aerial photographs and satellite imagery. 20,21 While the use of spectral schemes has been popular, 22 a number of researchers (e.g. Zhang and Wang 23 , Haack et al. 22 and Barnsley and Barr 24 ) have noted that the accuracy of LULC classifications based solely on this characteristic is often compromised by spectral similarities within and between LULC classes. Until recently, use of textural characteristics was mainly limited to visual pattern recognition and interpretation. Emerging works have, however, shown that spatial textural variations offer valuable information about structural configuration of objects and their neighbourhoods and can be used to resolve misclassification from spectral-based classes. 15,25,26 Because of their increasing availability and distinctively high spatial resolution, multispectral aerial photographs offer a great opportunity for object-based classification to complement spectral-based classification for better accuracy in urban LULC classification.

Textural feature identification and classification based on an object-oriented technique were first used in the 1970s. 27,28 However, adoption of this technique was impeded by hardware, software and image-resolution limitations. 29 In the last few decades, significant improvement in software and hardware capabilities and a proliferation of high spatial resolution remotely sensed data have increased the interest in object-oriented image analysis. These factors have also necessitated the development of more efficient and robust classification methods as an alternative to traditional per-pixel classification. 28,30 The growing popularity of object-oriented classification is largely credited to the success of Definien's eCognition software. 31

Generally, classes in object-oriented classification are based on objects as a group of pixels instead of individual pixels. Typically, object-oriented classification starts by a segmentation process. This process is intended to partition the image into non-intersecting and internally homogeneous regions that represent surface objects on the image. 32,33 Two types of partitioning processes are commonly used: edge-based segmentation and region-based segmentation. In edge-based segmentation, boundaries are sought by detecting edges of dissimilar areas within the image and segments created by complete enclosure by edge pixels. Ultimately, pixels representing objects can either belong to a segment or form part of the segment as its boundary. 32,33 According to Geneletti 33 , a major shortcoming of edge-based segmentation is that undersized surface objects are concealed by boundary pixels. On the other hand, region-based segmentation generates segments by iteratively identifying and applying homogeneity to a candidate segment. In the segmentation process, the process stops when all image pixels have been allocated a segment. A final process in object-oriented classification is the classification of objects on the entire image. This process is achieved by the allocation of objects based on training and ancillary data, shape characteristics and neighbourhood associations. 34 Typically, object-based image analysis allows for the synergy between the spatial concepts in multiscale landscape analysis, geographic information systems (GIS) and remote sensing data by providing a procedural context for effective interpretation of complex classes defined by spectral, spatial, structural and hierarchical properties. 30,31,35,36 (An extended description of object-oriented image classification can be found in Haralick and Shapiro 27 , Pal and Pal 32 and Carieer et al. 37 )

Object-oriented classification based on the commonly used Haralick texture analysis can be described using statistical and structural approaches. 38 This analysis has gained popularity because of its comparative calculation simplicity. 37 Originally proposed by Haralick et al. 20 , Haralick textural matrices distinguish LULC surfaces based on differences in the grey levels within an image's local window. Conventionally, Haralick texture analysis is based on the determination of a grey-level co-occurrence matrix (GLCM) and grey-level difference vector (GLDV) that measure distance and angular spatial relationships over specific image sub-regions. 39 The GLCM is a matrix developed from a grey-level image that illustrates the joint probability of distribution of a pair of grey levels spaced at a specific distance and orientation while GLDV texture measures are diagonals of GLCMs. 40 Texture measures used for GLCM are also applicable in GLDV. 19 Haralick et al. 20 proposed 14 textural features that include GLCM Homogeneity, GLCM Contrast, GLCM Dissimilarity, GLCM Entropy, GLCM Angular Second Moment, GLCM Mean, GLCM Standard Deviation and GLCM Correlation. 17 Whereas the use of GLCM and GLDV textural characteristics has shown promising results on panchromatic aerial photographs and satellite imagery (e.g. Zhang et al. 41 , Jensen 4 and Pu et al. 42 ), the selection of textural features used is often subjective. 41,42 This often leads to a low accuracy of the output classes in urban areas commonly characterised by a high number of textural features. 43

Comprehensive feature analysis is an important prerequisite for successful object-based classification. 44 Statistical discrimination techniques can be used to quantitatively choose features that provide the degree of statistical separability between any two classes with minimum error and features. 4,43,45 These discrimination techniques, which often are reliant on optimum features and thresholds based on probability density estimations, enable the effective selection of appropriate classification methods necessary for the attainment of high classification accuracies. 45 The transformed divergence and Jeffreys-Matisuta (JM) distance equation are among some of the most widely used for feature selection in the classification procedure. 4 Konecny 46 indicates that divergence was one of the initial statistical measures of separability still widely used for feature selection in image classification. Typically, separability or degree of divergence between two classes is computed using the mean and covariance matrices of the training sample statistics. 4 Other techniques for feature selection are based on computing the separability between two classes at a time. The Bhattacharyya distance, for instance, assumes that the two classes are Gaussian and that their means and covariance matrices are available. The JM distance is derived by applying a saturating transform to the Bhattacharyya distance. 47

To date, urban LULC mapping using remotely sensed data has been widely successful. However, a number of challenges still persist. Foody 13 notes that LULC maps are commonly regarded as of inadequate quality operational for effective analysis and decision-making. Attempts to improve variance between LULC classes and reference data (commonly referred to as classification error) has generated a significant body of literature. 13 These efforts have been directed towards, among others, the evaluation of classification algorithms and the review of spatial, spectral and radiometric characteristics as a basis for LULC mapping. 26,44,48 In often complex urban landscapes, resolving issues related to spatial and spectral characteristics remains a challenge. In addition to interclass spectral complexity, Rodriguez-Giliano et al. 49 note that the choice of an appropriate algorithm that can handle noisy urban surface using limited training data relative to numerous urban cover types remains a challenge. According to Steele et al. 50 , classification errors often arise from the classification of continuum features in discrete classes, spectra overflow of LULC types and reduced scale from ground features to a map. In line with recent efforts to solve the problems associated with classifying spectrally complex urban environments, we sought to test the feasibility of using Haralick texture to classify multispectral aerial photographs in a heterogeneous urban environment by using a rule-based object-oriented classification technique. A spectral-based classification was also performed as a reference to compare the performance of Haralick texture features against the spectral features in land-cover classification.

Data set and choice of LULC parameters

A multispectral aerial photograph within the Mowbray and Observatory suburbs of Cape Town, South Africa (Figure 1) was used in this study. The data set, acquired from the Chief Directorate: National Geo-spatial Information, has a spatial resolution of 0.5 m and a spectral resolution of four bands (sensitive to blue, green, red and near infrared regions of the electromagnetic spectrum).

Figure 1: A map depicting the study area.

The selection of surface cover types is often determined by a study's objectives, a user's needs, existing LULC types and the characteristics of photographs or imagery used. 17 In this study, we selected seven major urban classes: (1) Buildings, (2) tarred roads (subsequently referred to as 'Roads'), (3) Dense Vegetation, (4) Sparse Vegetation, (5) Grass (based on greenness density), (6) Water and (7) Bare Ground. Because of its ability to partition highly homogeneous segments at different scales simultaneously, a multiresolution segmentation algorithm was implemented to generate image object primitives. This segmentation method applies region merging algorithms that use a homogeneity criteria based on spectral and spatial information and combine local and global optimisation techniques to minimise the heterogeneity of image objects. Different scale parameters and homogeneity criteria were tested and visually assessed to evaluate the most appropriate segmentation and to avoid under-segmentation or over-segmentation (Figure 2). According to Baatz and Schäpe 51 , the human eye is the most reliable and experienced source for the assessment of segmentation techniques. Consequently, a scale parameter based on visual difference was used to control the average size of image objects. We used two levels of segmentation: a shape parameter of 0.4 and a compactness parameter of 0.5. The first segmentation was at a scale parameter of 150 and the second was at a scale parameter of 50. All four spectral bands were given an equal weighting in the segmentation. A scale parameter of 150 was able to effectively segment roads and large water bodies while buildings, bare ground patches and vegetation land-cover classes (Dense Vegetation, Sparse Vegetation and Grass) could all be segmented effectively at a scale parameter of 50. Typically, multilevel segmentation creates a hierarchical network of sub-objects (at a scale of 50) and super-objects (at a scale of 150). Object-oriented classification rules were then developed from the thresholds and spatial relationships between the multisegmentation levels.

Figure 2: Image objects segmented with scale factors of (a) 30, (b) 50 and (c) 100.

The derivations of the GLCM and GLDV textural features were performed using eCognition software. To achieve directional invariance, a summation of all four directions (0°, 45°, 90° and 135°) was done before texture calculation. Commonly used texture features calculated from the GLCM and GLDV methods and adopted for this study were: Homogeneity, Angular Second Moment, Mean, Contrast, Dissimilarity, Entropy, Standard Deviation and Correlation. 13,14,16 (See Aguera et al. 17 for formulae on feature calculations.)

Spectral features such as the standard mean spectral bands, spectral indices, brightness and the standard deviation of the spectral bands were used as a reference for comparison with textural features in LULC classification. Spectral indices used in this study were the normalised difference vegetation index (NDVI), normalised difference water index (NDWI) and the bare area index (BAI). The NDVI was chosen to distinguish vegetation classes from other cover classes, NDWI to distinguish water from other cover classes and BAI to separate bare ground from green vegetation. The formulae for NDVI, NDWI and BAI are:

Textural and spectral features using the SEaTH algorithm

The SEaTH (SEparability and THresholds) algorithm was used to automatically identify features and thresholds and to statistically compute the separability and corresponding thresholds of object classes. SEaTH results allow an optimised object-oriented classification which minimises misclassifications by identifying optimum features with a statistical approach based on training objects. The SEaTH algorithm computes a pairwise separability of the object classes to select representative features for each object class before computing the thresholds which permit the maximum separability in the selected features. 45 SEaTH results permit rapid development of a rule-based classification model that uses statistically optimised features and thresholds compared to the trial-and-error approaches currently used in object-oriented classification. The algorithm uses the JM distance measures to compute separability between two classes on a scale from 0 to 2. The optimum threshold for the maximum separability is calculated using the Gaussian probability mixture model.

The JM distance equation was used to identify the optimum subset of textural features for the development of the classification rules. A study to evaluate four statistical measures of separability by Mausel et al. 52 notes that transformed divergence and the JM distance measures are highly correlated with classification accuracy (r=0.96 and r=0.97, respectively) while the Bhattacharyya distance and simple divergence have lower correlations. The JM is computed by applying a saturating transform to the Bhattacharyya distance (Bhat) and is expressed as:

The Bhattacharyya distance assumes multivariate normality in two LULCs - c un d - and that the means Mc and Md and covariance matrices Vc and Vd exist. 53

Using the aforementioned SEaTH software, over 40 random objects per LULC class were selected as samples for feature analysis and threshold identification. 53 This procedure eliminates redundant GLCM textural features, minimises errors of commission and omission and expedites the identification of thresholds necessary for rule-based classification. 53

Object-based accuracy assessment requires some modification of the traditional accuracy assessment methodology. 54 Congalton and Green 55 indicate that the number of points needed to validate the results of a classification is based on a number of criteria, such as the number of classes, and their proportion. In this study, we selected testing samples based on an overlay of at least 46 GPS points per class collected in October 2009. Homogenous land-cover objects were identified and selected from a segmented image to form the testing samples for accuracy assessment. An error matrix approach described by Congalton and Green 55 was used to assess the accuracy of object- and spectral-based LULC outputs (Tables 1 and 2).

Tables 3 and 4 show that GLMC and GLDV Haralick textural features extracted from multispectral aerial photographs can be used to effectively discriminate between some urban LULC types. A comparison of the best Haralick textural feature with the highest ranked spectral features was performed as a means of evaluating the performance of Haralick textural features in LULC classification. A JM value of 2.000 suggests excellent intra-class separation, a value of 1.900 indicates good separation and a value below 1.700 indicates poor separation. The results show that some Haralick textural features are able to discriminate LULCs more effectively than spectral features. GLCM Mean Red can separate Dense Vegetation from Bare Soil more effectively than the Mean Red band alone, as revealed by a higher JM value for the GLCM Mean Red (1.996) than for the spectral Mean Red band (1.908). The discrimination between Dense Vegetation and Building was achieved more effectively by using GLCM Homogeneity, as shown by a higher JM value of 1.717, than by using NDVI (1.672). GLCM Mean Green was able to separate Dense Vegetation from Grass more effectively than the spectral Mean Green band, as shown by a JM value of 1.941 for GLCM Mean Green compared with a JM value of 1.927 for the spectral Mean Green band. GLCM Mean Red and GLCM Entropy were the best Haralick textural features for discriminating between Dense Vegetation and Sparse Vegetation, shown by a higher JM value of 1.935 for GLCM Entropy compared with the JM value of 1.861 for the spectral Mean Red band.

Table 3: Separability of land-use/land-cover classes using GLCM textural features

JM, Jeffreys-Matisuta GLCM, grey-level co-occurrence matrix NIR, near infrared GLDV, grey-level difference vector.

Table 4: Separability of land-use/land-cover classes using spectral characteristics

JM, Jeffreys-Matisuta NDVI, normalised difference vegetation index NDWI, normalised difference water index BAI, bare area index NIR, near infrared.

The GLCM NIR (near infrared) was ranked as the best feature to discriminate Roads from Bare Soil as indicated by a JM value of 1.995 compared with the value of 1.886 for the spectral Mean NIR band. GLCM Mean NIR was ranked as the most effective feature to discriminate Water from Bare Soil, with a JM value of 2.000, which was higher than the JM value of 1.997 obtained using the spectral Mean Red band. Excellent separation between Grass and Water was achieved using either the textural GLCM Mean Green or the spectral Mean Green as shown by a separability value of 2.000. Water could be discriminated effectively from Sparse Vegetation using GLCM Mean Red, GLCM Mean Green, GLCM Blue or the spectral Mean Red band as revealed by JM values of 2.000. The GLCM Mean NIR feature was ranked as the best feature to separate Sparse Vegetation from Bare Soil with a JM value of 1.921 - higher than a JM value of 1.315 achieved by the Mean Blue band which was ranked the best spectral feature. Discrimination between Grass and Sparse Vegetation was more effective using the GLCM Mean

NIR feature, with a JM value of 1.730 - higher than the low JM value of 1.200 obtained by the Mean NIR band. Although discrimination between Roads and Buildings, Grass and Bare Ground, Grass and Buildings, Sparse Vegetation and Buildings, and Buildings and Bare Ground was considerably poor (JM values below 1.700), Haralick textural features outperformed spectral features (as shown by the higher JM values obtained by Haralick textural features).

We have also shown that certain spectral features were more suitable for specific interclass separation. Mean Red or Green spectral bands could be used to effectively separate Roads from Water, as indicated by a JM value of 1.999 - higher than a separability of 1.992 for GLCM Mean Blue. The separation of Dense Vegetation from Roads could be achieved more effectively using the NDVI, as shown by a JM value of 1.960 a lower JM value of 1.433 was obtained for the same classes using the GLCM Mean NIR feature. Spectral Brightness performed better than the GLCM Mean NIR textural feature in discriminating Dense Vegetation from Water, as shown by a JM value of 1.915, higher than the JM value of 1.876 achieved by the GLCM NIR feature. The separation of Roads from Grass was more effective using the BAI spectral feature (a JM value of 1.971) than the GLCM Mean NIR textural feature (a JM value of 1.938). Roads were better discriminated from Sparse Vegetation using a BAI spectral feature (JM=1.728) than the GLCM Mean NIR textural feature (JM = 1.631). The Mean Red spectral band was more effective in discriminating Water from Buildings (JM = 1.916) than either the Mean GLCM Mean Red or GLCM Entropy textural features (JM = 1.853).

These results demonstrate that Haralick textural features are effective in separating LULC classification with spectral similarities, such as vegetation classes with near similar spectral characteristics that often lead to spectral confusion. As shown in Figure 3, separability is more reliable using GLCM textural features than using spectral delineation.

We have shown the feasibility of using multispectral aerial photographs with a rule-based approach and Haralick textural classification on urban landscapes. The selection of the appropriate textural features and thresholds was done objectively using the JM distance analysis. Nussbaum and Menz 53 emphasise the importance of this procedure to facilitate efficient development of LULC classification protocols. The feature analysis executed in this study ranked GLCM Mean, GLCM Second Angular Moment, GLCM Entropy, GLDV Contrast and GLCM Homogeneity as the most effective Haralick textural features for urban LULC classification. In contrast, GLCM Correlation and GLCM Standard Deviation were the least effective. These findings are consistent with

Chen et al. 56 and Ozdemir et al. 57 According to Haralick et al. 20 , the use of spectral and textural characteristics are important in discriminating visual elements on aerial photographs and satellite imagery. To improve the reliability of urban LULC maps, it is necessary that an integration of both parameters be considered in the classification process. Because most urban LULC units are represented by a group of pixels, object-oriented classification that takes cognisance of related pixel textural characteristics is an effective technique for heterogeneous urban landscapes.

A major limitation to textural analysis is identification of suitable textures appropriate for classification. 24 Commonly, selection of optimum thresholds for the development of classification rule is subjective. Lu and Weng 58 and Jensen 59 highlight the importance of applying suitable textures to perform reliable textural analysis. The use of the JM distance in this study facilitated the rapid selection of ideal GLCM textural features for classification. According to Jensen 59 , the JM distance is a function of separability that directly relates to the final classification accuracy. Using JM, we have demonstrated the feasibility of using statistical analysis to determine appropriate thresholds for the development of classification rules.

Although we have shown the feasibility of using a rule-based object-oriented classification using Haralick textural features for urban LULC classification, spectral and ancillary information are still critical for developing better LULC protocols. Spectral information and ancillary data like Digital Surface Models can be particularly useful in resolving poor textural delineation, for example, between the Buildings and Bare Ground in this study. The optimum textural features obtained in this study may be successfully applied in other urban settings using similar multispectral aerial photography. However, the rules may not be directly transferable as a result of variability in atmospheric conditions among different areas, which requires adjustment of the classification thresholds. Considering that most urban areas comprise similar material compositions to those classified in this study, the results demonstrate that the difficulty in classifying spectral complex urban settings may be overcome by incorporating Haralick textural features. Additional contextual information would be required to further classify the broad land-cover classes derived in this study into urban sub-classes.

Accuracy of object-based classification results is still problematic as some adjustment to the per-pixel classification accuracy assessment methods is required. 54 The accuracy assessment performed in this study was a balance between attaining statistical precision and the practical feasibility of collecting an adequate number of representative samples -an approach which has the potential to introduce flaws.

The use of Haralick textures with object-based classification on multispectral aerial photographs can improve urban LULC classification. GLCM Mean, GLCM Entropy and GLCM Angular Second Moment texture features distinguished well between the different LULC classes selected in this study. Whereas high classification accuracies were achieved in this study using textural features, low separability between Buildings and Bare Ground decreased overall classification accuracy. Therefore, while the use of GLCM texture offers great potential in urban LULC classification, it does not totally resolve the heterogeneity problem in urban areas. Consequently, the integration of spectral, textural, geometric and other ancillary geographic data sets are still critical for better urban LULC accuracy. A comparison of LULC classification accuracy generated using Haralick textural features with that generated by spectral characteristics showed Haralick textural features to be superior.

Authors' contributions

PM. collected and analysed the data and wrote the manuscript. J.O. analysed the data, wrote the manuscript and prepared it for submission.

1. LuD, Mausel P Brondizio E, Moran E. Change detection techniques. Int J Remote Sens. 200325(12):2365-2407. http://dx.doi.org/10.1080/0143116031000139863 [ Links ]

2. Xie Y Sha Z, Yu M. Remote sensing imagery in vegetation mapping: A review. J Ecol. 20081(1):9-23. [ Links ]

3. Odindi J, Mhangara P Kakembo V. Remote sensing land-cover change in Port Elizabeth during South Africa's democratic transition. S Afr J Sci. 2012108(5/6), Art. #886, 7 pages. http://dx.doi.org/10.4102/sajs.v108i5/6.886 [ Links ]

4. Jensen JR. Introductory digital image processing: A remote sensing perspective. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 2005. [ Links ]

5. Mas JF, Flores JJ. The application of artificial neural networks to the analysis of remotely sensed data. Int J Remote Sens. 200829(3):617-663. [ Links ]

6. Breiman L. Classification and regression trees. London: Chapman and Hall/CRC 1984. [ Links ]

7. Mountrakis G, Im J, Ogole C. Support vector machines in remote sensing: A review. ISPRS J Photogramm. 201166:247-259. [ Links ]

9. Kotsiantis S. Supervised machine learning: A review of classification techniques. Informatica, 200731:249-268. [ Links ]

10. Huang C, Davis LS, Townshend JRG. An assessment of support vector machines for land cover classification. Int J Remote Sens. 200223(4):725-749. http://dx.doi.org/10.1080/01431160110040323 [ Links ]

11. Rogan J, Miller J, Stow D, Franklin J, Levien L, Fischer C. Land cover change monitoring with classification trees using Landsat TM and ancillary data. Photogramm Eng Rem S. 200369(7):784-793. [ Links ]

12. Atkinson P Tatnall A.Introduction neural networks inremote sensing. IntJ Remote Sens. 199718(4):699-709. http://dx.doi.org/10.1080/014311697218700 [ Links ]

13. Foody GM. Thematic map comparison: Evaluating the statistical significance of differences in classification accuracy. Photogramm Eng Rem S. 200470(5):627-633. [ Links ]

14. Swain PH, Davis SM. Remote sensing: The quantitative approach. New York: McGraw-Hill 1978. [ Links ]

15. Gong P, Howarth PJ. Frequency-based contextual classification and grey level vector reduction for land-use identification. Photogramm Eng Rem S. 199258:423-437. [ Links ]

16. Wang L, Sousa WP Gong P Biging GS. Comparison of IKONOS and QuickBird images for mapping mangrove species on the Caribbean coast of Panama. Remote Sens Environ. 200491:432-440. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2004.04.005 [ Links ]

17. Agüera F, Aguilar FJ, Aguilar MA. Using texture analysis to improve per-pixel classification of very high resolution images for mapping plastic greenhouses. ISPRS J Photogramm. 200863:635-646. http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2008.03.003 [ Links ]

18. Webb R. Statistical pattern recognition. 2nd ed. New York: Wiley 2002. http://dx.doi.org/10.1002/0470854774 [ Links ]

19. Lee JY, Warner TA. Image classification with regional based approach in high spatial resolution imagery. XXth ISPRS Congress 2004 July 12-23 Istanbul, Turkey. London: ISPRS 2004. p. 1-6. [ Links ]

20. Haralick RM, Shanmugam K, Dinstein I. Texture features for image classification. IEEE T Syst Man CYA. 19733(6):610-621. http://dx.doi.org/10.1109/TSMC.1973.4309314 [ Links ]

21. Miller J, Franklin J, Aspinall R. Incorporating spatial dependence in predictive vegetation models. Ecol Model. 2007:202:225-242. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2006.12.012 [ Links ]

22. Haack B, Bryant N, Adams S. An assessment of Landsat MSS and TM data for urban and near urban land-cover digital classification. Remote Sens Environ. 198721:201-213. http://dx.doi.org/10.1016/0034-4257(87)90053-8 [ Links ]

23. Zhang Q, Wang J. Texture analysis for urban spatial pattern study using SPOT imagery. IEEE T Geosci Remote. 200128(4):513-519. [ Links ]

24. Barnsley M, Barr S. Inferring urban land use from satellite sensor images using kernel-based spatial reclassification. Photogramm Eng Rem S. 199662:949-958. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2011.05.012 [ Links ]

25. Caridade CMR, Marçal ARS, Mendonça T. The use of texture for image classification of black and white air-photographs. Int J Remote Sens. 200829(2):593-607. http://dx.doi.org/10.1080/01431160701281015 [ Links ]

26. Mather PM. Land cover classification revisited. In: Tate PM, Tate NJ, editors. Advanced remote sensing and GIS analysis. Chichester: Wiley 1999. p. 7-16. [ Links ]

27. Haralick RM, Shapiro LG. Image segmentation techniques. Comput Vision Graph. 198529:100-132. http://dx.doi.org/10.1016/S0734-189X(85)90153-7 [ Links ]

28. De Kok R, Schneider T, Ammer U. Object based classification application in the Alpine forest environment. In: Fusion of sensor data, knowledge sources and algorithms. Proceedings of the Joint ISPRS/Earsel Workshop 1999 June 3-4 Valladolid, Spain. International Archives and Remote Sensing, 32 Part 7-4-3 W6. [ Links ]

29. Flanders D, Hall-Bayer M, Pereverzoff J. Preliminary evaluation of eCognition object based software for cut block delineation and feature extraction. Can J Remote Sens. 200329:441-452. http://dx.doi.org/10.5589/m03-006 [ Links ]

30. Benz U, Hofmann P Willhauck G, Lingenfelder I, Heynen M. Multi-resolution, object-oriented fuzzy analysis of remote sensing data for GIS-ready information. ISPRS J Photogramm. 200458:239-258. http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2003.10.002 [ Links ]

31. Blaschke T. Object based image analysis for remote sensing. ISPRS J Photogramm. 201065(1):2-16. http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2009.06.004 [ Links ]

32. Pal NR, Pal SK. A review on image segmentation techniques. Pattern Recogn. 199326:1277-1294. http://dx.doi.org/10.1016/0031-3203(93)90135-J [ Links ]

33. Geneletti D. A method for object-oriented land cover classification combining Landsat TM data and aerial photographs. Int J Remote Sens. 200324(6):1273-1286. http://dx.doi.org/10.1080/01431160210144499 [ Links ]

34. Walter V. Object-based classification of remote sensing data for change detection. ISPRS J Photogramm. 200458:225-238. http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2003.09.007 [ Links ]

35. Niemeyer I, Marpu PR, Nussbaum S. Change detection using object features. In: Blaschke T, Lang S, Hay GJ, editors. Object based image analysis. New York: Springer 2008. p. 169-184. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77058-9_10 [ Links ]

36. Gao Y, Mas J, Maathuis BH, Xiangmin Z, Van Dijk PM. Comparisons of pixel based and object oriented image classification approaches - A case study in a coal fire area, Wuda, Inner Mongolia, China. Int J Remote Sens. 201227(18):4039-4055. [ Links ]

37. Carieer AP Debeir O, Wolff E. Assessment of very high spatial resolution satellite image segmentations. Photogramm Eng Rem S. 200517:1285-1294. [ Links ]

38. Blostein D, Ahuja N. A multi scale region detector. Comput Vision Graph. 198945:22-41. http://dx.doi.org/10.1016/0734-189X(89)90068-6 [ Links ]

39. Haralick RM. Statistical and structural approaches to texture. Proc IEEE. 197967:786-804. http://dx.doi.org/10.1109/PROC.1979.11328 [ Links ]

40. Smits PC, Annoni A. Upadating land-cover maps by using texture information from very high resolution space-borne imagery. IEEE T Geosci Remote. 199937:1244-1254. http://dx.doi.org/10.1109/36.763282 [ Links ]

41. Zhang Q, Wang J, Gong P, Shi P. Study of urban spatial patterns from SPOT panchromatic imagery using textural analysis. Int J Remote Sens. 200324:4137-4160. http://dx.doi.org/10.1080/0143116031000070445 [ Links ]

42. Pu R, Landry S, Yu Q. Object-based urban detailed land cover classification with high spatial resolution IKONOS imagery. Int J Remote Sens. 201132(12):3285-3308. http://dx.doi.org/10.1080/01431161003745657 [ Links ]

43. Mathieu R, Aryal J, Chong AK. Object-based classification of IKONOS imagery for mapping large-scale vegetation communities in urban areas. Sensors. 20077:2860-2880. http://dx.doi.org/10.3390/s7112860 [ Links ]

44. Nussbaum S, Niemeyer I. Canty MJ. Feature recognition in the context of automated object-oriented analysis of remote sensing data monitoring the Iranian nuclear sites. Proceedings of SPIE's Europe Symposium Optics and Photonics for Defense and Security 2005 Oct 21. doi:10.1117/12.629581 [ Links ]

45. Estes J, Belward A, Loveland T, Scepan J, Strahler A, Townshend J, Justice C. The way foward. Photogramm Eng Rem S. 1999:651089-1093. [ Links ]

46. Konecny G. Geoinformation: Remote sensing, photogrammetry and geographic information systems. London: Taylor and Francis 2003. http://dx.doi.org/10.4324/9780203469644 [ Links ]

47. Ferro CJ, Warner TA. Scale and texture in digital image classification. Photogramm Eng Rem S. 2002:68(1)51-63. [ Links ]

48. Foody GM. The continuum of classification fuzziness in thematic mapping. Photogramm Eng Rem S. 199965:443-451. [ Links ]

49. Rodriguez-Giliano VF, Ghimire B, Rogan J, Chica-Olmo M, Rigol-Sanchez JP An assessment of effectiveness of a random forest classifier for land-cover classification. ISPRS J Photogramm. 201267:93-104. http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2011.11.002 [ Links ]

50. Steele B, Winne JC, Redmond R. Estimating and mapping miscalculation probabilities for thematic land cover maps. Remote Sens Environ. 199866:192-202. http://dx.doi.org/10.1016/S0034-4257(98)00061-3 [ Links ]

51. Baatz M, Schape A. Multiresolution segmentation: An optimization approach for high quality multi-scale image segmentation. In: Strobl J, editor. Proceedings of the Angewandte Geographische Informationsverarbeitung XII. Salzburg, Austria: Beitrãge zum AGITSymposium 2000. p. 12-23. [ Links ]

52. Mausel PW, Kramber WJ, Lee JK. Optimum band selection for supervised classification of multispectral data. Photogramm Eng Rem S. 199056:55-60. [ Links ]

53. Nussbaum S, Menz G. Object-based image analysis and treaty verification: New approaches in remote sensing applied to nuclear facilities in Iran. Heidelberg: Springer 2008. [ Links ]

54. Grenier M, Labrecque S, Benoit M, Allard M. Accuracy assessment method for wetland object-based classification. In: Hay GJ, Blaschke T, Marceau D, editors. Geographic object based image analysis for the 21st Century. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Vol. XXXVIII-4/C1. Calgary: University of Calgary 2008. p. 285-289. [ Links ]

55. Congalton R, Green. K. Assessing the accuracy of remotely sensed data: Principles and practices. Boca Raton, FL: CRC/Lewis Press 1999. [ Links ]

56. Chen D, Stow DA, Gong P. Examining the effect of spatial resolution and texture window size on classification accuracy: An urban environment case. Int J Remote Sens. 200425:2177-2192. http://dx.doi.org/101080/1431160310001618464 [ Links ]

57. Ozdemir I, David A, Norton DA, Ozkan UY, Mert A, Ozdemir S. Estimation of tree size diversity using object oriented texture analysis and ASTER Imagery. Sensors. 20088:4709-4724. http://dx.doi.org/10.3390/s8084709 [ Links ]

58. Lu D, Weng Q. Extraction of urban impervious surface from an IKONOS image. Int J Remote Sens. 200930(5):1297-1311. http://dx.doi.org/10.1080/01431160802508985 [ Links ]

59. Jensen JR. Remote sensing of the environment: An earth resources perspective. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 2007. [ Links ]

Correspondence:
John Odindi
School of Environmental Sciences, University of KwaZulu-Natal
Private Bag X01, Scottsville 3209, South Africa
Email: [email protected]

Received: 15 May 2012
Revised: 03 Sep. 2012
Accepted: 10 Sep. 2012

© 2013. The Authors. Published under a Creative Commons Attribution Licence.

/> All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License

Academy of Science of South Africa
1st Floor Block A, The Woods, 41 De Havilland Crescent,
Persequor Park, Meiring Naude Road, Lynnwood,
PO Box 72135, Lynnwood Ridge, Pretoria, Gauteng, ZA, 0040,
Tel: +27 12 349 6617


Watch the video: Pitagora teorēma.