Vairāk

Gdalinfo dokumentācijā ir -json karodziņš, bet tā izmantošana atgriež “FAILURE: Nezināms opcijas nosaukums“ -json ””

Gdalinfo dokumentācijā ir -json karodziņš, bet tā izmantošana atgriež “FAILURE: Nezināms opcijas nosaukums“ -json ””


Izlasot gdalinfo dokumentāciju, aprakstīta izvades formatēšanas iespēja kā JSON.

-json

Parādīt izvadi json formātā.

Tomēr, kad es izmantoju-jsontagu, šķiet, tas nav ieviests.

> gdalinfo -json Translate_image_overlay.png ">


-json tika ieviests GDAL 2.0+. 1.11.1 nav šīs funkcijas.

skatīt šeit: http://gdal.org/1.11/gdalinfo.html