Vairāk

Dati pasaules nabadzības demonstrēšanai Mollweide projekcijā?

Dati pasaules nabadzības demonstrēšanai Mollweide projekcijā?


Man ārkārtīgi neizdodas atrast datus par globālo nabadzību, kas būtu konkrētāki nekā valsts līmenī.

Tā kā nabadzībai ir tik plaša definīcija, es esmu atvērts jebkuram, kas ir rādītājs, piemēram, augstai zīdaiņu mirstībai vai citiem.

Vai būtu lieliski ieteikumi man norādīt pareizo virzienu attiecībā uz datiem, kas ir precīzāki par valsts līmeni?

Vēlams, lai tie nebūtu rastra dati, bet gan dati, kurus es varu apstrādāt Arc 10.1.


Šeit ir nacionāls, bet ne globāls http://gisweb.ciat.cgiar.org/povertymapping/

Manuprāt, tā būs vislielākā interese http://harvestchoice.org/labs/harvestchoice-creates-worlds-first-sub-national-poverty-maps

Šis ir piemērs valsts līmenī.

1) ArcMAP izvēlieties "Pievienot datus no ArcGIS Online"

2) Meklēšanas logā, kurā parādās "globāla nabadzība" bez pēdiņām

Izmantojot šo attēlu, mainiet projekciju uz Mollweide

Pēc tam nospiediet Labi, lai parādītu jebkuru brīdinājumu

tā tas izskatās.